Bilimsel Program

24 Kasım 2022, Perşembe

SAAT SALON A SAAT SALON B
10:00-17:00 İNFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KURSU
Kurs Sorumluları: Serpil BAŞ, Fadime CALLAK OKU

SAAT SALON A
10:00-10:10 AÇILIŞ
10:10-10:40 SÜRVEYANS NEDİR?
Konuşmacı: Ülker METİN
10:40-11:00 KAHVE ARASI
11:00-13:00 SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR TANI KRİTERLERİ

•Kan Dolaşımı İnfeksiyonları
Konuşmacı: Fadime CALLAK OKU

•Pnömoni
Konuşmacı: Nur Dilek GÜL

•Cerrahi Alan İnfeksiyonları
Konuşmacı: Esengül ŞENDAĞ

•Üriner Sistem İnfeksiyonları
Konuşmacı: İlknur TEKİN
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON KONTROLÜ
Konuşmacı: Hanife AYTAÇ AK
15:00-16:00 SALGIN YÖNETİMİ
Konuşmacı: Figen BAY
16:00-16:30 DEĞERLENDİRME- KAPANIŞ
10:00-15:00 KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARINDAN SEPSİSE-İYİ UYGULAMALAR
Kurs Sorumluları: Kezban HAMDEMİR, Burcu ÇINAR

SAAT SALON B
10:00-10:10 AÇILIŞ
10:10-11:00 KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI ve SEPSİS
Konuşmacı: İlker DEVRİM
11:00-11:45 KAN KÜLTÜRÜ
Konuşmacı: Banu SANCAK
11:45-12:30 KATETER YÖNETİMİ
Konuşmacı: Kezban HAMDEMİR
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 UYGULAMA
• Kan Kültürü Alma
• Kateter Bakımı
Uygulayıcı: Kezban HAMDEMİR
15:00-15:30 DEĞERLENDİRME- KAPANIŞ
17:00-17:30 AÇILIŞ
Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı: Serhat ÜNAL
Kongre Sekreteri: Serpil BAŞ
17:30-18:30 COVID-19, MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGIN SALGIN NEREYE KADAR?
Oturum Başkanı: Barış OTLU
Konuşmacı: Mehmet Ali ÖKTEM
25 Kasım 2022, Cuma

SAAT SALON A SALON B
08:00-09:00 Uzmanıyla Tartışalım
COVID-19 İÇİN DAMLACIK ÖNLEMLERİ Mİ? SOLUNUM ÖNLEMLERİ Mİ?

Konuşmacılar:
Özlem KURT AZAP
Tuğba YANIK YALÇIN
Uzmanıyla Tartışalım
EL HİJYENİ ve YENİLİKLER

Konuşmacılar:
Gülden ERSÖZ
Safiye TAŞGIN
09:00-10:00 YAPAY ZEKA HASTANE İNFEKSİYONLARINI AZALTABİLİR Mİ?
Oturum Başkanları: Serhat ÜNAL, Barış OTLU

•İnfeksiyon Perspektifinden Yapay Zeka Nedir? Ne Değildir?
Konuşmacı: Ebru AKÇAPINAR SEZER

•İnfeksiyon Hastalıklarını Önlemede Yapay Zeka Kullanımı
Konuşmacı: Buket BADDAL

•Mikrobiyolojide Yapay Zeka Çözümleri ve Türkiye PCR Tecrübesi
Konuşmacı: A. Özen AKYÜREK
HASTANE TEMİZLİĞİ NİÇİN ÖNEMLİ?
Oturum Başkanı: Güven ÇELEBİ
Konuşmacı: Burcu GÖNÜLAL
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ÖNLEM PAKETLERİ
Oturum Başkanları: Hande ARSLAN, Burcu ÇINAR

•Yoğun Bakım Hekimi Gözüyle
Konuşmacı: Melda TÜRKOĞLU

•Yoğun Bakım Hemşiresi Gözüyle
Konuşmacı: Nuray DELEN

•İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gözüyle
Konuşmacı: Funda ASLAN
Sözlü Sunumlar - 1
Oturum Başkanları: Yasemin ERSOY, Ayşegül DURAN

SB-01 Nur Dilek Gül ve arkadaşları
Yüksek Riskli Alanlarda Yapılan İnşaat, Yapım ve Onarım Çalışmalarında İnfeksiyon Kontrol Önlemleri
SB-02 Sevgi Baltacı ve arkadaşları
Bir Üniversite Hastanesinde 2017-2021 Yılları Arasında Gelişen Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyon Hızının ve Santral Kateter Kullanım Oranının SIR ve SAKO Hesaplamaları ile Değerlendirilmesi
SB-03 Hale Eren ve arkadaşları
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi, Hematoloji ve Onkoloji Kliniklerinde Perianal Sürüntü Örneklerinde Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae ve Escherichia coli Sürveyansı
SB-04 Semiha Solak Grassie ve arkadaşları
COVID-19 Pandemi Süresince Yoğun Bakım Nozokomiyal İnfeksiyon Etkenleri ve Oranlarının Pandemi Öncesi Dönem ile Karşılaştırılması
SB-05 Taliha Karakök ve arkadaşları
İkinci Basamak Bir Hastanede Cerrahi Profilaksi Uyumu ve Cerrahi Alan İnfeksiyonları, Yedi Yılın Analizi
SB-06 Ayşegül Seremet Keskin ve arkadaşları
Yoğun Bakım Ünitelerinde Tek Kişilik Oda Varlığının Hastane İnfeksiyonları Oranına Etkisi Var mı?
SB-07 Fatma Küçük ve arkadaşları
Üniversitemiz Hematoloji Kliniğinde Takip Edilen Hastalarda COVID-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Görülen İnvaziv Akciğer Mantar İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
SB-08 Kevser Yücel Karasu ve arkadaşları
Bir Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Kontrolü Açısından Floresan Jel İşaretleyicileri ile Temizlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi
SB-09 Ayşenur Nemlioğlu ve arkadaşları
Samsun Özel Medibafra Hastanesi Ameliyathane Ekip Üyelerinin Cerrahi Alan İnfeksiyonlarına Bakış Açısı ve Bilgi Düzeyleri
SB-10 Marziye Emiroğlu ve arkadaşları
El Hijyeninde Multimodal Yaklaşım: Hastane Düzeyinde Durum Değerlendirmesi ve Eylem Planı Oluşturmada Yol Gösterici Etkisinin İncelenmesi
12:00-13:30 YEMEK ARASI
13:30-14:30 Uydu Sempozyumu

İNFEKSİYON HASTALIKLARININ MOLEKÜLER TANISINDAKİ EĞİLİMLER

Oturum Başkanları: Serhat ÜNAL, Elif AKTAŞ SEPETÇİ
Konuşmacı: Mustafa KOLUKIRIK
14:30-16:00 DESTEK HİZMETLERİ ve İNFEKSİYON KONTROLÜ
Oturum Başkanları: Bülent ERBİL, Serpil BAŞ

•Atık Yönetimi
Konuşmacı: Zühre YAŞAR

•Mutfak
Konuşmacı: Bahtıgül KUBAT

•Çamaşır
Konuşmacı: Gülderen ŞAYLAN
Sözlü Sunumlar - 2
Oturum Başkanları: Mehmet BAKIR, Nalan PARMAKSIZ

SB-11 Cemile Altay Kürkçü ve arkadaşları
Bir Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Ünitesinde Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sürveyans Verilerinin Değerlendirilmesi
SB-12 Duygu Sağlam ve arkadaşları
Myroides’e Bağlı Sağlık Bakım İlişkili İnfeksiyonların Yönetimi
SB-13 Çiğdem Kaya ve arkadaşları
Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu Desteğindeki COVID-19 Tanılı Hastalarda İnfeksiyon Kontrolü
SB-14 Tuğba Doğancı ve arkadaşları
COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri ve İş Tatmini
SB-15 Safiye Taşgın ve arkadaşları
Gastrektomi Ameliyatları Sonrası Gelişen Pnömonilerin Maliyete Etkisi
SB-16 Safiye Taşgın ve arkadaşları
Ülkemizde Taburculuk Sonrası Cerrahi Alan İnfeksiyon Sürveyansı
SB-17 Derya Cora Kadıoğlu ve arkadaşları
Yoğun Bakımda Neler Oluyor?
SB-18 Esma Eryılmaz Eren ve arkadaşları
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar: Klinik Özellikler, Etkenler ve Antimikrobiyal Direnç
SB-19 Yücel Duman ve arkadaşları
Üriner Myroides Suşları İnfeksiyon Mu Kolonizasyon Mu?: 27 Olgunun Analizi
SB-20 Gülnur Gülser ve arkadaşları
2021 İlk COVID-19 Aşısı (Sinovac®) Uygulamasında Sağlık Çalışanlarında Aşı Verilerinin Analizi
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00 ENTEROBACTERALES TARAMAYA GEREK VAR/YOK
VRE TARAMAYA GEREK VAR/YOK

Oturum Başkanları: Mehmet BAKIR, Bilgin ARDA

•KDE Taranmalı
Konuşmacı: Gökhan METAN

•KDE Taranmamalı
Konuşmacı: Gülden ERSÖZ

•VRE Taranmalı
Konuşmacı: Gamze KALIN

•VRE Taranmamalı
Konuşmacı: Benhur ÇETİN
18:00-19:00 DEĞERSİZLEŞME-DEĞERSİZLEŞTİRME
Oturum Başkanı: Özlem KURT AZAP

Konuşmacı: Mehmet YUMRU
26 Kasım 2022, Cumartesi

SAAT SALON A SALON B
08:00-09:00 Uzmanıyla Tartışalım
COVID-19 İÇİN DAMLACIK ÖNLEMLERİ Mİ? SOLUNUM ÖNLEMLERİ Mİ?

Konuşmacılar:
Özlem KURT AZAP
Tuğba YANIK YALÇIN
Uzmanıyla Tartışalım
EL HİJYENİ ve YENİLİKLER

Konuşmacılar:
Gülden ERSÖZ
Safiye TAŞGIN
09:15-10:00 Candida auris İNFEKSİYON KONTROLÜ ve TEDAVİ
Oturum Başkanı: Oğuz Reşat SİPAHİ
Konuşmacılar:
Gökhan AYGÜN
Ayşe BARIŞ
VALİDASYON
Oturum Başkanı: Dilek Yeşim METİN

•Sterilizasyonda Akıldaki Sorular
Konuşmacı: Duygu PERÇİN

10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 Uydu Sempozyumu

MİKROBİYOLOJİK TANIDA DEĞİŞEN PARADİGMALAR ve YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Elif AKTAŞ SEPETÇİ

•Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçin Geliştirilen Yeni Teknolojiler
Konuşmacı: Nuran KARABULUT

•Klinik Mikrobiyolojide Paneller ve Sendromik Testler
Konuşmacı: Arzu SAYINER

•Riskli Hastalarda Sendromik Yaklaşımın Tanı ve Tedaviye Katkısı
Konuşmacı: Yaşar BAYINDIR

•İnfeksiyon Hastalıklarının Tanısında Hızlı Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri Maliyet Etkin Mi?
Konuşmacı: Yusuf YAKUPOĞULLARI
12:00-13:30 YEMEK ARASI
13:30-14:30 DEZENFEKTAN DÜNYASI
Oturum Başkanı: Cumhur ÖZKUYUMCU

•Dezenfektanların Kullanımı; Ne, Nerede?
Konuşmacı: Yeliz ORUÇ YAMAN

•Dezenfektan Dünyasında Yenilikler ve Takip
Konuşmacı: Mustafa Altay ATALAY
Sözlü Sunumlar - 3
Oturum Başkanları: Selma KARABEY, Belgin ERDOĞAN

SB-21 Nezihan Yamandağ ve arkadaşları
Cerrahi Alan İnfeksiyonu Oranları ve Antibiyotik Proflaksi Uyum Oranlarının Karşılaştırılması
SB-22 Mine Güneş Saran ve arkadaşları
Bir Kadın Doğum Hastanesinde Son Beş Yılda Gelişen Cerrahi Alan İnfeksiyonlarindaki Antibiyotik Profilaksi Uyumunun Değerlendirilmesi
SB-23 Feray Ferda Şenol ve arkadaşları
Yara Örneklerinde Üreyen Etkenler ve Antibakteriyel Duyarlılık
SB-24 Şevval Arduç ve arkadaşları
Staphylococcus aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Tanımlanmasında Otomatize Sistem İle Sefoksitin Disk Difüzyon Yönteminin Karşılaştırılması
SB-25 Ekin Kırbaş ve arkadaşları
Kan Örneklerinden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin Heterodirenci Sıklığının Araştırılması
SB-26 Sevgi Bozkurt ve arkadaşları
Onkoloji Kliniğinde Saptanan Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar, Etken Dağılımları ve Direnç Oranlarının İncelenmesi
SB-27 Dilek Altun ve arkadaşları
Coğrafi Bölgelerde Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Oranları, 2014-2020
SB-28 Tuğba Yanık Yalçın ve arkadaşları
Yoğun Bakım Ünitelerinde Temizlik Etkinliği Değerlendirilmesi ve Uyumun Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
SB-29 Yeliz Oruç ve arkadaşları
MRSA Taraması Yapmalı Mıyız? Üçüncü Düzey Bir Pediyatri Yoğun Bakım Ünitesi Örneği
SB-30 Yüksel Akkaya ve arkadaşları
SARS-CoV-2 Tanısı Alan Hastalarda Nazofarengeal Sürüntü ve Gaita Örneklerindeki RT-PCR Sonuçlarının ve Laboratuvar Verilerinin Değerlendirilmesi
SB-31 Zühre Yaşar ve arkadaşları
Yunus Emre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Çalışanlarında Atık Ayrışımı Bilinç Düzeyi
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:30 İNFEKSİYON KONTROLÜNDE KALİTE
Oturum Başkanları: Gülden ERSÖZ, Fatoş KORKMAZ

•Yazan Açısından
Konuşmacı: Dilek TARHAN

•Uygulayan Açısından
Konuşmacı: Yıldız KILIÇ

•Denetleyen Açısından
Konuşmacı: Sevgi ERGİN
Sözlü Sunumlar - 4
Oturum Başkanları: Tuba TURUNÇ, Safiye TAŞGIN

SB-32 Arzu Ateşoğlu Aydoğan ve arkadaşları
Sphingomonas paucimobilis Salgın Yönetimi
SB-33 Ayşe Kök ve arkadaşları
Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii Salgını
SB-34 Gülsüm Mülayim ve arkadaşları
Ortopedi Kliniğindeki Artroskopik Girişim İlişkili İnfeksiyon Salgınının Analizi
SB-35 Dilek Kılınçarslan ve arkadaşları
Bir Onkoloji Hastanesinde Yapılan İnvaziv Aspergilloz Sürveyansında On Yıllık Deneyiminin ve Bu Süreçte Tespit Edilen Aspergilloz Salgınının Değerlendirilmesi
SB-36 Gülçin Telli Dizman ve arkadaşları
Yoğun Bakım Ünitelerinde Florasan İşaretleme Yöntemi İle Temizlik Dezenfeksiyonun Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sürecinde Çapraz Denetimin Önemi
SB-37 Aysel Duman ve arkadaşları
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kliniklerin El Hijyeni Uyum Oranları
SB-38 Mine Güneş Saran ve arkadaşları
Kan Kültürü Kontaminasyon Oranlarının Azaltılmasında Eğitimin Önemi
SB-39 Mehtap Okan ve arkadaşları
Hastanede Beş Endikasyon Kuralına Göre Gözlemle Haberli-Habersiz Yapılan El Hijyeni Uyum Oranlarının Çalışanlara Etkisi
SB-40 Seçil Deniz ve arkadaşları
Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının El Hijyeni İnancı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
SB-41 Aysel Duman ve arkadaşları
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Özellikleri
SB-42 Ayşenur Nemlioğlu ve arkadaşları
Özel Medibafra Hastanesi Sağlık Çalışanları ve Yardımcı Personelin El Hijyeni Konusundaki Bilgi ve Tutum Düzeylerinin Değerlendirilmesi
16:30-18:30 DİRENÇLİ GRAM-NEGATİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Oturum Başkanları: Dilek ARMAN, Sercan ULUSOY

•Rehberler Ne Diyor?
Konuşmacı: Serap ŞİMŞEK YAVUZ

•Klinik Uygulamalar Nasıl?
Konuşmacı: Özlem KURT AZAP
27 Kasım 2022, Pazar

SAAT SALON A SALON B
09:30-11:30 HEDEF SIFIRDI, BİZ NEREDEYİZ?
Oturum Başkanları: Halis AKALIN, Çiğdem KAYACAN

•Ülke Sürveyans Raporları
Konuşmacı: Dilek ALTUN

•Hastane İnfeksiyonları ve Direnç
Konuşmacı: Hüsniye ŞİMŞEK
11:30-12:00 KAPANIŞ
Choose Your Demo
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now